Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2018

Tượng Quan Vân Trường Dát Vàng cao 69cm - Đúc Đồng Bảo Long

Tượng Quan Vân Trường Dát Vàng cao 69cm - Đúc Đồng Bảo Long: Tượng Quan Vân Trường dát vàng 9999 cao 69cm mẫu tượng chuẩn đẹp nhất hiện nay. Tượng quan vân trường hay còn được gọi là tượng quan công được phủ vàng ròng